Jedinjenja tehnicijuma (99mtc) | Hepatički i retikuloendotelni sistem | Dijagnostički radiofarmaceutici