Jod[123i]-föreningar | Central nervsystem | Diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar