Teknetium[99mtc]-föreningar | Central nervsystem | Diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar