Jedinjenja tehnicijuma (99mtc) | Centralni nervni sistem | Dijagnostički radiofarmaceutici