Hepatotropna rendgenska sredstva rastvorljiva u vodi | Kontrastna sredstva sa jodom (x-zraci) | Kontrastna sredstva