Vattenlösliga lågosmolära röntgenkontrastmedel med njuraffinitet | Joderade röntgenkontrastmedel | Kontrastmedel