Środki cieniujące do rentgenodiagnostyki rozpuszczalne w wodzie usuwane z moczem o wysokiej osmolarności | Jodowe środki cieniujące do rentgenodiagnostyki | Środki cieniujące