Livsmedel för medicinsk användning: gi-absorberande | Speciella livsmedel | Livsmedelmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer