Kortikosteroider i kombination med mikrobmedel | Kombinationer av kortikosteroider och mikrobmedel | Medel vid ögon- och öronsjukdomar