Beta-receptorblockerare | Glaukommedel och miotika | Medel vid ögonsjukdomar