Agenţi betablocanţi | Preparate antiglaucom şi miotice1) | Oftalmologice