Kombinationer av kortikosteroider mikrobmedel och sympatomimetika | Kombinationer av anti-inflammatoriska och mikrobmedel | Medel vid ögonsjukdomar