Kombinationer av kortikosteroider och sympatomimetika | Anti-inflammatoriska medel | Medel vid ögonsjukdomar