Kortikosteroidi i midrijatici u kombinaciji | Antiinflamatorna sredstva | Oftalmološki lekovi