Alkaloidi opijuma i derivati | Antitusici isključujući kombinacije sa ekspektoransima | Preparati protiv kašalja i nazeba