Xantinderivat i kombination med adrenergika | Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar för systemiskt bruk | Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar