Selektywni agoniści receptora bata-2-adrenergicznego | Leki adrenergiczne do stosowania wewnętrznego | Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych