Alfa- och betastimulerande medel | Adrenergika för systemiskt bruk | Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomarmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer