Agonisti adrenergičkih alfa- i beta-receptora | Adrenergici za sistemsku primenu | Lekovi za opstruktivnu bolest plućaposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora