Agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych | Leki adrenergiczne do stosowania wewnętrznego | Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowychmediatora aktywnych składników farmaceutycznych i prekursorów chemicznych