Adrenergics in combination with corticosteroids or other drugs excl. anticholinergics | Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną | Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych