Kombinacije adrenergika | Adrenergici inhalacioni | Lekovi za opstruktivnu bolest plućaposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora