Połączenia leków adrenergicznych | Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną | Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowychmediatora aktywnych składników farmaceutycznych i prekursorów chemicznych