Selektywni agoniści receptora bata-2-adrenergicznego | Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną | Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych