Alfa och betastimulerande medel | Adrenergika inhalationer | Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar