Agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych | Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną | Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych