Pyretriner | Insektsdödande och repellerande medel | Medel mot ektoparasiter inkl skabbmedel insektsdödande och repellerande medel