Arsenikföreningar | Leichmanias- och trypanosomiasmedel | Medel mot protozoer