Związki antymonu | Leki stosowane w leiszmaniozie i trypanosomatozie | Leki stosowane przeciwko pierwotniakom