Inne leki przeciw malarii | Leki przeciw malarii | Leki stosowane przeciwko pierwotniakom