Alţi agenţi impotriva amoebiazei şi altor maladii protozoarice | Agenţi impotriva amoebiazei şi altor maladii protozoarice | Preparate antiprotozoare