Arsenikföreningar | Medel vid amöbiasis | Medel mot protozoer