Derivati dihloroacetamida | Proizvodi za lečenje amebijaze i ostalih bolesti izazvanih protozoama | Antiprotozoici