Derivaţi de dicloracetamidă | Agenţi impotriva amoebiazei şi altor maladii protozoarice | Preparate antiprotozoare