Pochodne dichloroacetamidu | Leki stosowane w ameboidozie i innych zakażeniach pierwotniakowych | Leki stosowane przeciwko pierwotniakom