Derivaţi de nitroimidazol | Agenţi impotriva amoebiazei şi altor maladii protozoarice | Preparate antiprotozoare