Derivaţi de hidroxiquinolonă | Agenţi impotriva amoebiazei şi altor maladii protozoarice | Preparate antiprotozoare