Gangliosider och derivat | Övriga på nervsystemet verkande medel | Övriga medel med verkan på nervsystemetmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer