Gangliozidi i derivati gengliozida | Ostali lekovi koji deluju na nervni sistem | Ostali lekovi koji deluju na nervni sistemposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora