Kombinationer av psykostimulantia och andra psykofarmaka | Kombinationer av psykofarmaka | Psykoanaleptikamedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer