Psihostimulansi u kombinaciji sa psiholepticima | Psiholeptici i psihoanaleptici u kombinaciji | Psihoanalepticiposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora