Psihostimulente în combinaţie cu psiholeptice | Psiholeptice şi psihoanaleptice în combinaţie | Psihoanalepticemediator al ingredientelor farmaceutice active și al precursorilor chimici