Derivaţi de xantină | Psihostimulante substanţe utilizate pentu adhs şi nootropice | Psihoanaleptice