Kombinationer exkl. barbiturater | Sömnmedel | Neuroleptika lugnande medel och sömnmedel