Aldehide şi derivaţi | Hipnotice şi sedative | Psiholeptice