Barbiturater kombinationer | Sömnmedel | Neuroleptika lugnande medel och sömnmedel