Dibensobicyklo-oktadienderivat | Lugnande medel ataraktika | Neuroleptika lugnande medel och sömnmedel