Derivaţi de dibenzo-biciclo-octadienă | Anxiolitice | Psiholeptice