Pochodne dibenzo-bicyklo-oktadienu | Anksjolityki | Leki psycholeptyczne