Derivati benzodiazepina posrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora